Menu
Zamknij

Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem 30A F&F AWZ

Pozostała elektryka

Opis

automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym AWZ-30

Zasi­la­nie 230 V. Mak­sy­malne obcią­że­nie 30 A. Her­me­tyczny. Ele­ment świa­tło­czuły wbu­do­wany.

Wyłącz­nik zmierz­chowy służy do ste­ro­wa­nia źró­dłami świa­tła lub innymi odbior­ni­kami ener­gii w zależ­no­ści od natę­że­nia oświe­tle­nia – wyłą­cza o świ­cie i załą­cza o zmierz­chu.

Dzia­ła­nie

Auto­mat umie­ścić w miej­scu o sta­łym dostę­pie natu­ral­nego świa­tła dzien­nego, które zmia­nami swojej inten­syw­no­ści będzie powo­do­wać załą­czanie i wyłą­czanie oświe­tle­nia. Pora załą­cze­nia oświe­tle­nia może być usta­wiona poprzez użyt­kow­nika poten­cjo­me­trem. Obrót w stronę „księ­życa” – załą­czy póź­niej, obrót w stronę „sło­neczka” – załą­czy wcze­śniej. Auto­mat ma układ opóź­nia­jący załą­cze­nie i wyłą­cze­nie oświe­tle­nia, niwe­lu­jąc w ten spo­sób wpływ zakłó­ceń (np. Wyła­do­wań atmos­fe­rycz­nych) na pracę auto­matu.

UWAGA!

Moż­li­wość spe­cjal­nego wyko­na­nia auto­ma­tów zmierz­chowych na inne napię­cia podane w tabeli informacji tech­nicz­nych, np. 12 V, 24 V, 48 V i 110 V AC/DC i inne.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Pozostała elektryka, Wyłącznik zmierzchowy 16A 24V AC/DC 2-1000lx AWZ-24V
od 83 30

1 oferta

Wyłącznik zmierzchowy 16A 24V AC/DC 2-1000lx AWZ-24V

 • Producent F&F 
 • EAN 5908312593317 
Porównaj
Pozostała elektryka, Czujnik zmierzchowy, automat w obudowie hermetycznej - AWZ F&F
od 79 90

1 oferta

Czujnik zmierzchowy, automat w obudowie hermetycznej - AWZ F&F

 • Producent F&F 
 • EAN 5908312591047 
Porównaj
Pozostała elektryka, Sterownik rolet STR-421 dwuprzyciskowy na szynę 35mm 230V F&F 1443
od 82 09

1 oferta

Sterownik rolet STR-421 dwuprzyciskowy na szynę 35mm 230V F&F 1443

 • Producent F&F 
 • EAN 5908312591443 
Porównaj
Pozostała elektryka, Licznik energii elektrycznej LE-02d F&F
od 312 89

1 oferta

Licznik energii elektrycznej LE-02d F&F

 • Producent F&F 
 • EAN 5908312592686 
Porównaj
Pozostała elektryka, Sterownik rolet Czujnik wiatru STR-W F&F 7766
od 390 99

1 oferta

Sterownik rolet Czujnik wiatru STR-W F&F 7766

 • Producent F&F 
 • EAN 5908312597766 
Porównaj
Pozostała elektryka, Automat zmierzchowy 16A 230V z sondą hermetyczną AZH-S
od 58 59

1 oferta

Automat zmierzchowy 16A 230V z sondą hermetyczną AZH-S

 • Producent F&F 
 • EAN 5908312591030 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.